در حال بارگذاری
بالا
۲۶۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۱۱ ۹۴/۰۸/۱
از ناقه افتادم زمین دستام برام کاری نکرد
تا خیمه ها راهی نبود، مَشک آبروداری نکرد
دندون گرفتم عشقتو، سینه سپر کردم، نشد
خواستم علمداری کنم، رفتم که برگردم، نشد
رفتم که برگردم، نشد…
تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد
#pishgaman#

از ناقه افتادم زمین دستام برام کاری نکرد تا خیمه ها راهی نبود، مَشک آبروداری نکرد دندون گرفتم عشقتو، سینه سپر کردم، نشد خواستم علمداری کنم، رفتم که برگردم، نشد رفتم که برگردم، نشد… تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد #pishgaman#