در حال بارگذاری
بالا
۱۹۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۲۸ ۹۴/۰۷/۲
با همه خوبم من اما با شما، خب بیشتر...دوستم داری ولیکن من تو را... خُــب بیشتر!لحظه ای مال منی و "تو" خطابت می کنم گرچه سعی ام بوده تا گویم: "شما" خب بیشتر غیر معمولی ست رفتار منو شک کرده اند...اهل خانه، دوستــانِ آشنا خب بیشتر اشک های بی هوا، بعضا سکوت بی دلیل ...شعر اما می کند رسوا مرا، خب بیشتر !

با همه خوبم من اما با شما، خب بیشتر...دوستم داری ولیکن من تو را... خُــب بیشتر!لحظه ای مال منی و "تو" خطابت می کنم گرچه سعی ام بوده تا گویم: "شما" خب بیشتر غیر معمولی ست رفتار منو شک کرده اند...اهل خانه، دوستــانِ آشنا خب بیشتر اشک های بی هوا، بعضا سکوت بی دلیل ...شعر اما می کند رسوا مرا، خب بیشتر !