در حال بارگذاری
بالا
۹۷۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۰۵ ۹۴/۱۱/۱۶
هه . ...... فقط دعا كنید هرچه زودتر بمیرم و برم پیش عشقم دلم براش تنگ شده

هه . ...... فقط دعا كنید هرچه زودتر بمیرم و برم پیش عشقم دلم براش تنگ شده

۲۰:۰۵ ۹۴/۱۱/۱۶
خدانکنه
۲۰:۰۶ ۹۴/۱۱/۱۶
خدا كنه زودتر بمیرم
۲۰:۰۶ ۹۴/۱۱/۱۶
چیه سحر ناراحتی؟
۲۰:۰۷ ۹۴/۱۱/۱۶
من الان درد فرزانرو رفت و بكشم یا علی روو
۲۰:۰۷ ۹۴/۱۱/۱۶
دیگه طاقتم سر اومده
۲۰:۰۷ ۹۴/۱۱/۱۶
الهی امین خخ
۲۰:۰۸ ۹۴/۱۱/۱۶
خخ چی بود آخرش
۲۰:۰۸ ۹۴/۱۱/۱۶
سحر دارم دیوونه میشم
۲۰:۰۸ ۹۴/۱۱/۱۶
دلم نمیاد جدی بگم
۲۰:۰۸ ۹۴/۱۱/۱۶
عاطفه هم كه... از صبح یع بارم حالموو نپرسیده
۲۰:۰۸ ۹۴/۱۱/۱۶
هه
۲۰:۰۹ ۹۴/۱۱/۱۶
به بدیه من ك نیست
۲۰:۰۹ ۹۴/۱۱/۱۶
من همه زندگیمو از دست دادمممم پاره ی تنمو
۲۰:۰۹ ۹۴/۱۱/۱۶
هه میدونم