در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۱۰ ۹۷/۱۰/۱۷
حسین پور مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شد
با حکم مدیر عامل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا،علی حسین پور مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شد.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7045

حسین پور مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شد با حکم مدیر عامل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا،علی حسین پور مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران شد. ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7045