در حال بارگذاری
بالا
۱۲۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۱۶ ۹۵/۰۹/۱۴
امروزه پاک‌دستی، نماد واقعی با مردم بودن است و فساد هم نماد دشمنی با آنان.
گلوگاه‌های فساد در کشور، مشخص است. دولت باید با همکاری #مجلس و #قوه_قضاییه برنامه ضربتی و انقلابی تهیه کنند و این گلوگاه‌ها را ببندند و از خود مردم هم کمک بگیرند.

امروزه پاک‌دستی، نماد واقعی با مردم بودن است و فساد هم نماد دشمنی با آنان. گلوگاه‌های فساد در کشور، مشخص است. دولت باید با همکاری #مجلس و #قوه_قضاییه برنامه ضربتی و انقلابی تهیه کنند و این گلوگاه‌ها را ببندند و از خود مردم هم کمک بگیرند.