در حال بارگذاری
بالا
۲۶۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۰۶ ۹۴/۰۸/۲۵
ازبهر ستیز و مرگ، آماده شوید
در محضر عشق دوست، افتاده شوید
از خون حسین بشنوید این پیغام
در طول زمان همیشه آزاده شوید

ازبهر ستیز و مرگ، آماده شوید در محضر عشق دوست، افتاده شوید از خون حسین بشنوید این پیغام در طول زمان همیشه آزاده شوید

۱۰:۲۸ ۹۴/۰۸/۲۶
درودبرشما،