در حال بارگذاری
بالا
۱۱۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۳۶ ۹۶/۰۱/۱۶
برای بعضی‌ها دشمن شناسی‌، مقدار کم آن کفایت می کند؛ از آن به بعد می‌ توانند بحث ایجابی کنند چون دشمن‌ شناسی بحث سَلبی و بحث نفی است. البته ما غرب را نمی‌ شناسیم که آن را نفی کنیم؛ یعنی ما غرب ستیز صرف نیستیم کما این که ما غرب‌ ستا هم نیستیم.
—----------------------------------

برای بعضی‌ها دشمن شناسی‌، مقدار کم آن کفایت می کند؛ از آن به بعد می‌ توانند بحث ایجابی کنند چون دشمن‌ شناسی بحث سَلبی و بحث نفی است. البته ما غرب را نمی‌ شناسیم که آن را نفی کنیم؛ یعنی ما غرب ستیز صرف نیستیم کما این که ما غرب‌ ستا هم نیستیم. —----------------------------------