در حال بارگذاری
بالا
۱۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۴۷ ۹۶/۰۷/۱۳

۰۲:۰۰ ۹۶/۰۷/۱۳
دستانم لایق شڪوفہ هاى اجابت نیستند اما از آنجایى ڪہ پروردگارم را رحمان و رحیم میشناسم بہترینہا را در این شب برایتان طلب میڪنم "سلام شبتون در پناه خدا"