در حال بارگذاری
بالا
۲۰۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۲۶ ۹۵/۰۸/۸
استاندارد الزامی افتخارآمیز است.
محصولات صحت به پشتوانه ی سازمان ملی استادارد ایران، به شما مصرف کننده ی عزیز، خدمت رسانی می نماید.
14 اکتبر، روز جهانی استاندارد، گرامی باد.

استاندارد الزامی افتخارآمیز است. محصولات صحت به پشتوانه ی سازمان ملی استادارد ایران، به شما مصرف کننده ی عزیز، خدمت رسانی می نماید. 14 اکتبر، روز جهانی استاندارد، گرامی باد.