در حال بارگذاری
بالا
۹۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۰۵ ۹۵/۰۳/۲۶
خیلی وقتا بهم گفتن چرامیخندی؟
بگو ما هم بخندیم…

اما هرگز نگفتن چرا غصه میخوری؟
بگو ما هم، هم غصه شیم…

خیلی وقتا بهم گفتن چرامیخندی؟ بگو ما هم بخندیم… اما هرگز نگفتن چرا غصه میخوری؟ بگو ما هم، هم غصه شیم…