در حال بارگذاری
بالا
۴۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۳۰ ۹۷/۰۳/۲۵
#جبهه_اقدام
تلگرام صهیونیستی باید فیلتر شود.

آنچه که پر واضح است دشمن به شدت به دنبال آنست که در فتنه ای که برای آینده ترسیم کرده است از ظرفیت فضای مجازی که در فتنه ۸۸ کمال استفاده را برد به نحو گسترده تری استفاده نماید. اگر در سال ۸۸ تعداد تمامی کاربران ایرانی ۲ میلیون نفر بود، امروز طبق ادعای وزیر ارتباطات که با خرسندی و چنان افتخاری آن را اعلام داشته بیش از ۴۰ میلیون کاربر ایرانی وجود دارد که...
http://jebheeqdam.ir/node/57

#جبهه_اقدام تلگرام صهیونیستی باید فیلتر شود. آنچه که پر واضح است دشمن به شدت به دنبال آنست که در فتنه ای که برای آینده ترسیم کرده است از ظرفیت فضای مجازی که در فتنه ۸۸ کمال استفاده را برد به نحو گسترده تری استفاده نماید. اگر در سال ۸۸ تعداد تمامی کاربران ایرانی ۲ میلیون نفر بود، امروز طبق ادعای وزیر ارتباطات که با خرسندی و چنان افتخاری آن را اعلام داشته بیش از ۴۰ میلیون کاربر ایرانی وجود دارد که... http://jebheeqdam.ir/node/57

این یادداشت در سال ۹۴ نوشته شده و طبعا آمار و ارقام مندرج، مربوط به همان سال است.