در حال بارگذاری
بالا
۱۱۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۳۲ ۹۶/۱۲/۱۰
میخواستم كمی 
فقط كمی!
دوستت داشته باشم 
از دستم در رفت 
عاشقت شدم...

میخواستم كمی فقط كمی! دوستت داشته باشم از دستم در رفت عاشقت شدم...

۲۳:۴۰ ۹۶/۱۲/۱۰
چه زیبا... کاش اسم پیچتون زیبامیکردین
۲۳:۵۶ ۹۶/۱۲/۱۰
یکی را دوستش داری که او دنبال غیر توست/ کجا دیدی جهانی را به این شوریده احوالی
۰۴:۲۲ ۹۶/۱۲/۱۱
زیبااست