در حال بارگذاری
بالا
۳۴۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۳۵ ۹۴/۰۳/۲۶
سبک ورزشی – Sport - ژانرهای شناخته شده در جشنواره تهران
بازی ای که به «شبیه سازی یکی از رشته های ورزشی» بپردازد. این بازی ها در یک طیف قرار می گیرند که یک سوی آن شبیه سازی محض است و سوی دیگر آن بازی های ورزشی آرکیدی.

سبک ورزشی – Sport - ژانرهای شناخته شده در جشنواره تهران بازی ای که به «شبیه سازی یکی از رشته های ورزشی» بپردازد. این بازی ها در یک طیف قرار می گیرند که یک سوی آن شبیه سازی محض است و سوی دیگر آن بازی های ورزشی آرکیدی.