در حال بارگذاری
بالا
۲۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۳۶ ۹۵/۱۲/۳۰
"آرامش"،
پیامد اندیشیدن نیست!

بلكه "آرامش"، نیندیشیدن به گرفتاری ها و چالش هایی است که
ارزش، "اندیشیدن" ندارند...!!

┘ برایت آرزومندم

"آرامش"، پیامد اندیشیدن نیست! بلكه "آرامش"، نیندیشیدن به گرفتاری ها و چالش هایی است که ارزش، "اندیشیدن" ندارند...!! ┘ برایت آرزومندم