در حال بارگذاری
بالا
۳۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۴۳ ۹۶/۰۵/۱۱
فقط موقعی که آدم فکرخوب می کنه قیافش زیبا میشه...

هر آدم فکر بدی می کنه قیافش زشت میشه و این زشتی کم کم در قیافه انسان میماند.

دکتر الهی قمشه ایی

فقط موقعی که آدم فکرخوب می کنه قیافش زیبا میشه... هر آدم فکر بدی می کنه قیافش زشت میشه و این زشتی کم کم در قیافه انسان میماند. دکتر الهی قمشه ایی

۲۰:۴۶ ۹۶/۰۵/۱۱
خواهر دكتر غوغا میكنه وقتی حرف میزنه
۲۰:۵۰ ۹۶/۰۵/۱۱
اهوووم حرفی که ازدل برایدبی گمان بردل نشیند
۲۱:۰۷ ۹۶/۰۵/۱۱
دقیقا
۲۱:۲۶ ۹۶/۰۵/۱۱
اسی جان ممنون بابت پروفت
۰۱:۰۵ ۹۶/۰۵/۱۲
✔️✔️☑️☑️☑️☑️☑️✔️✔️✔️✔️✅✅✅