در حال بارگذاری
بالا
۹۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۰۱ ۹۵/۰۲/۲۶

۲۳:۳۱ ۹۵/۰۲/۲۶
سلام گلسا جان خوبی عزیزم
۲۳:۴۸ ۹۵/۰۲/۲۶
slm maryam junn...fadaye mohbatet azizm.khodet khubi golm?!!! :')
۲۱:۲۳ ۹۵/۰۲/۲۷
زیباااااااست :)
۲۱:۵۷ ۹۵/۰۲/۲۷
moçaker.qable şumaro nadare :')
۲۲:۰۰ ۹۵/۰۲/۲۷
خیلی ممنون گلسا جان..ب شوووما بیشتر میاد :)
۲۲:۰۳ ۹۵/۰۲/۲۷
baleee in k malume bem miad.vli goftm şayad şoma dus daşti b yeki hedye bedi :')
۲۲:۰۸ ۹۵/۰۲/۲۷
ع اعتماد ب نفست خوشم میاد :) البته قبلا این مدلی نبودیا..ع موقعی ک با رفیقه گلی مثه من رفیق شدی این مدلی شدی D:
۲۲:۱۱ ۹۵/۰۲/۲۷
eeeeee ajaaaaaab... mişe begi qablan k ba şoma rfiq nabudam o mano nemişnakhti çetor budam?
۲۲:۱۳ ۹۵/۰۲/۲۷
میگم هوا چقد گرم شده :||
۲۲:۱۵ ۹۵/۰۲/۲۷
ahaaaaaan az un lahaaaaz :') vaqean manteqi bud kheili qane şodam çeqad khubi k ba rfiqe goli mese to rfiq şodm...kolle zendegim degargun şod :')
۲۲:۱۷ ۹۵/۰۲/۲۷
همین الان گرمترم شد :||
۲۲:۱۹ ۹۵/۰۲/۲۷
ehtemlan feşaret rafte bala
۲۲:۲۲ ۹۵/۰۲/۲۷
نمدونم :| خیسه عرقم :/
۲۲:۲۳ ۹۵/۰۲/۲۷
bia çanta post bebin şayd behtarşi