در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۱۶ ۹۶/۱۰/۲۴
ایمان دارم
✨که قشنگترین عشق
✨نگاہ مهربان خداوند
✨به بندگانش است
✨زندگی را به او بسپار
✨ومطمئن باش تا وقتی
✨پشتت به خدا گرم است
✨تمام هراس های دنیاخندہ دار 
است
✨شبتون_بخیر ✨

ایمان دارم ✨که قشنگترین عشق ✨نگاہ مهربان خداوند ✨به بندگانش است ✨زندگی را به او بسپار ✨ومطمئن باش تا وقتی ✨پشتت به خدا گرم است ✨تمام هراس های دنیاخندہ دار است ✨شبتون_بخیر ✨

۰۰:۲۷ ۹۶/۱۰/۲۴
خیلی زیباس
۰۷:۲۰ ۹۶/۱۰/۲۸
چ زیبااااا☺