در حال بارگذاری
بالا
۹۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۴۲ ۹۴/۰۷/۲۰

۱۷:۴۵ ۹۴/۰۷/۲۰
مرسی اجی
۱۸:۳۹ ۹۴/۰۸/۳
از کجا شروع کنم
۱۸:۴۰ ۹۴/۰۸/۳
دیروز داشتم تو تلگرام میچرخیدم
۱۸:۴۰ ۹۴/۰۸/۳
یهو دیدم پی ام داد بهم
۱۸:۴۱ ۹۴/۰۸/۳
گفت میخوام ببینمت منم گفتم نمیخوامت بعدش کلی مزه ریخت تا دلمو بدست اورد بعد کلی حرف زدن میاد میگه من برم پیش عشقم خدافظ
۱۸:۴۱ ۹۴/۰۸/۳
بعدش دیشبو کلا گریه کردم به خاطر اون عوضی:((
۱۸:۴۳ ۹۴/۰۸/۳
نمیدونم چم شده بود
۱۸:۴۷ ۹۴/۰۸/۳
اره راست میگی
۱۸:۴۹ ۹۴/۰۸/۳
اره میدونم
۱۸:۵۰ ۹۴/۰۸/۳
اره آرسام داره کیف دنیا رو میکنه.الناهم خوبه
۱۸:۵۳ ۹۴/۰۸/۳
منم سعیمو میکنم باشه سلام میرسونم
۱۸:۵۶ ۹۴/۰۸/۳
باشه اجی .باهات حرف زدم خالی شدم مرسی
۱۸:۵۸ ۹۴/۰۸/۳
مرسی باشه حتما تو هم اگه خواستی من هستم
۱۹:۰۰ ۹۴/۰۸/۳
خواهش گلم