در حال بارگذاری
بالا
۱۰۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۴
تکست گرافی

تکست گرافی

۱۹:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۸
تنها دلیل دوست داشتن خودخواهیه شخصیه و تنها دلیل ترک کردن هم خودخواهیه شخصیه دوست میداریم چون فکر میکنیم بهترینه یاتسکینه یا هرچی خلاصه فکرمیکنیم برای خومان خوب است وترک میکنیم به امید بدست اوردن فرد بهتری برای خودمان خودخواهی برای یک عشق سم است