در حال بارگذاری
بالا
۵۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۵۸ ۹۵/۱۰/۱۹
دوشنبه ، 95/10/11.
مدرس : آقای احمدیان ، کارشناس فضای مجازی.
موضوع : استفاده صحیح از فضای مجازی.
در این کارگاه بازی های مجازی و شبکه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند و راهکارهایی برای مدیریت آن ارائه شد.
همچنین محتوای آموزشی گروه صفر و یک در اختیار شهروندان قرار داده شد.

دوشنبه ، 95/10/11. مدرس : آقای احمدیان ، کارشناس فضای مجازی. موضوع : استفاده صحیح از فضای مجازی. در این کارگاه بازی های مجازی و شبکه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند و راهکارهایی برای مدیریت آن ارائه شد. همچنین محتوای آموزشی گروه صفر و یک در اختیار شهروندان قرار داده شد.