در حال بارگذاری
بالا
۴۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۵۵ ۹۵/۱۰/۲۵
مجری طرح :گروه پیشگامان صفر و یک
موضوع :ترویج فرهنگ استفاده صحیح از فضای 
مدرس :جناب آقای جوادی 
تاریخ :95/10/23
کارگاه آموزشی :شهید چمران
ناظر :فیضی اقدم

مجری طرح :گروه پیشگامان صفر و یک موضوع :ترویج فرهنگ استفاده صحیح از فضای مدرس :جناب آقای جوادی تاریخ :95/10/23 کارگاه آموزشی :شهید چمران ناظر :فیضی اقدم