در حال بارگذاری
بالا
۸۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۱۷ ۹۶/۱۱/۸
نفس نمیکشد هوا،
قدم نمیزند زمین،
سکوت میکند غزل،
بدون تو یعنی همین...#نرو@bahar_1

نفس نمیکشد هوا، قدم نمیزند زمین، سکوت میکند غزل، بدون تو یعنی همین...#نرو@bahar_1

۱۲:۲۰ ۹۶/۱۱/۸
سلام علیکم!خوب هستند؟
۱۲:۲۴ ۹۶/۱۱/۸
چرا رفتن من رو رسانه ای میکنی؟:)نمردم که !
۱۲:۲۴ ۹۶/۱۱/۸
کجا؟
۱۲:۲۶ ۹۶/۱۱/۸
سلام هرکجا باشم در همین دنیا هستم
۱۲:۲۶ ۹۶/۱۱/۸
کجا؟
۱۲:۲۸ ۹۶/۱۱/۸
دیگه بهت چیزی نمیگم جامانده جان
۱۲:۲۹ ۹۶/۱۱/۸
از دست شما تیمارستان!@رهگذر
۱۲:۳۰ ۹۶/۱۱/۸
لطفا ادرس را مرحمت فرمایید!در حد بضاعت گلی،ابمیوه ای بیاوریم!@bahar_1
۱۲:۳۱ ۹۶/۱۱/۸
همان تیمارستانی که خودتون بودید!ادرس هم دارید حتما!
۱۲:۳۲ ۹۶/۱۱/۸
بله!رفته بودم برای شما بزرگوار هماهنگ کنم که سریعا مشکلتان برطرف شود!به یاد آوردم!
۱۲:۳۴ ۹۶/۱۱/۸
مادرتون نیستن قرص هاتون رو بدن؟
۱۲:۳۶ ۹۶/۱۱/۸
به قول خودتان عجب!بنده تسلیم!
۱۲:۳۹ ۹۶/۱۱/۸
ترکیه رشته داروسازی داره؟
۱۲:۳۹ ۹۶/۱۱/۸
داروسازی چه کشورهایی رو قبول دارید؟