در حال بارگذاری
بالا
۷۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۰۹ ۹۵/۰۳/۵
ریه آهنی یا Iron lungs

قبل از به وجود آمدن واکسن فلج اطفال، بیماران در داخل ریه های آهنی قرار می گرفتند که تنفس را شبیه سازی می کرد.  در داخل این وسیله که بیشتر شبیه ابزار شکنجه در قرون وسطی بود، بیمار هفته ها قادر به انجام هیچ حرکتی نبود. آینه ای وجود داشت که بیمار چهره اش را در آن می دید و همچنین تنها هنگام بازدم دستگاه می توانست صحبت کند.

ریه آهنی یا Iron lungs قبل از به وجود آمدن واکسن فلج اطفال، بیماران در داخل ریه های آهنی قرار می گرفتند که تنفس را شبیه سازی می کرد.  در داخل این وسیله که بیشتر شبیه ابزار شکنجه در قرون وسطی بود، بیمار هفته ها قادر به انجام هیچ حرکتی نبود. آینه ای وجود داشت که بیمار چهره اش را در آن می دید و همچنین تنها هنگام بازدم دستگاه می توانست صحبت کند.