در حال بارگذاری
بالا
۱۰۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۰۰ ۹۶/۱۱/۱۴
داشت میخندیدبهش گفتم چقدقشنگ میخندی؟!عصبانی شدودادزدمگه توشبام هم دیدی؟!بعداروم شدونشست وبه دورخیره شد..

داشت میخندیدبهش گفتم چقدقشنگ میخندی؟!عصبانی شدودادزدمگه توشبام هم دیدی؟!بعداروم شدونشست وبه دورخیره شد..

۲۳:۴۹ ۹۶/۱۱/۱۴
سلاام شبت قشنگ
Eli
۰۱:۱۱ ۹۶/۱۱/۱۵
سلام مرسی شب شماهم اروم وقشنگ.
۱۸:۳۹ ۹۶/۱۱/۱۵
آنکه میگرید یک غم دارد و آنکه میخندید هزار و یک غم ....
Eli
۲۱:۰۲ ۹۶/۱۱/۱۵
اره دقیقا.
h
۲۰:۳۳ ۹۷/۰۳/۱۶
like;)