در حال بارگذاری
بالا
۲۴۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۴۵ ۹۵/۱۱/۲
در شماره 343 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
« #یک #گام #به #جلو» عنوان صفحه جدید از نویسنده پرسابقه موفقیت، #دکتر #شادی #جهرانی است و در اولین گام درباره پوزش‌خواستن در اشتباه، چنین می‌گوید: «بپذیریم و باور کنیم که بشر جایزالخطاست. غرور را کنار بگذاریم و نزد خودمان اعتراف کنیم که « من اشتباه کردم»؛بی هیچ عذر و بهانه‌ای... ادامه این مقاله خواندنی را در موفقیت شماره 343 بخوانید.
#مجله #موفقیت

در شماره 343 #مجله #موفقیت خواهید خواند : « #یک #گام #به #جلو» عنوان صفحه جدید از نویسنده پرسابقه موفقیت، #دکتر #شادی #جهرانی است و در اولین گام درباره پوزش‌خواستن در اشتباه، چنین می‌گوید: «بپذیریم و باور کنیم که بشر جایزالخطاست. غرور را کنار بگذاریم و نزد خودمان اعتراف کنیم که « من اشتباه کردم»؛بی هیچ عذر و بهانه‌ای... ادامه این مقاله خواندنی را در موفقیت شماره 343 بخوانید. #مجله #موفقیت