در حال بارگذاری
بالا
۱۴۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۳۵ ۹۴/۰۴/۱
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ
ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ، ﺩﯾﺪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺮﻭﺵ ﻣﯿﺎﺩ،
ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿﺶ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﻧﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﭘﺨﺨﺨﺨﺦ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺭﻓﺖ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ ﺑﻌﺪﺵ ﺩﺭ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩ !!
ﻭﺍﻻ ﺑﺨﺪﺍ ﺍﺻﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ پرسه بزنه

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ، ﺩﯾﺪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺮﻭﺵ ﻣﯿﺎﺩ، ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿﺶ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﻧﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﭘﺨﺨﺨﺨﺦ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺭﻓﺖ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ ﺑﻌﺪﺵ ﺩﺭ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩ !! ﻭﺍﻻ ﺑﺨﺪﺍ ﺍﺻﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺗﺎ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ پرسه بزنه

۱۳:۳۷ ۹۴/۰۴/۱
جوووون...قشنگه
۱۳:۳۸ ۹۴/۰۴/۱
مچکرم نفسی
۱۳:۵۲ ۹۴/۰۴/۱
لااااااااایک....ایول
۱۵:۱۹ ۹۴/۰۴/۱
ای جونم
۲۰:۲۶ ۹۴/۰۴/۴
ای جانم
۲۰:۱۹ ۹۴/۰۴/۸
اخی
۱۵:۴۹ ۹۴/۰۴/۹
ایجاااااان.
۱۲:۳۶ ۹۴/۰۴/۱۱
اخ جون منتظر چه کس هستی
۲۱:۰۰ ۹۴/۰۴/۲۹
ای جووووووونم چقدر ناز داره
۰۸:۴۴ ۹۴/۰۵/۱
خخخخخخخ فکر کنم دقیقا همینه
۱۹:۰۰ ۹۴/۰۵/۶
ههههه الان عکسایی که حذف شده میزارم ,فقط زیادی نخندین
۱۹:۰۳ ۹۴/۰۵/۶
نه اون همینجور کج راحتتره