در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۵۰ ۹۷/۰۵/۱۵
چرا کودکان به اموال دیگران دست‏ درازی می‏کنند؟ »»» انحصار طلبی: «کودک، هر چه می‏خواهد، بدون استثنا برایش تهیه می‏کنند. این برخورد، افزون بر این که مانع چشیدن طعم تلخ ناکامی می‏شود که گاهی لازم است، روحیه‏ انحصار طلبی را در او ایجاد می‏کند و گمان می‏کند هر چه در عالم وجود دارد، از آن او است و وسایل دیگران را بدون اجازه‏ آنان بر می‏دارد».

چرا کودکان به اموال دیگران دست‏ درازی می‏کنند؟ »»» انحصار طلبی: «کودک، هر چه می‏خواهد، بدون استثنا برایش تهیه می‏کنند. این برخورد، افزون بر این که مانع چشیدن طعم تلخ ناکامی می‏شود که گاهی لازم است، روحیه‏ انحصار طلبی را در او ایجاد می‏کند و گمان می‏کند هر چه در عالم وجود دارد، از آن او است و وسایل دیگران را بدون اجازه‏ آنان بر می‏دارد».