در حال بارگذاری
بالا
۲۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۲۹ ۹۵/۰۹/۱۰
آغوشى هست كه هنوز مثل آن روز اول آمدنم به من حس امنیت میدهد ، به من میگوید كسى هست كه تو تا هر وقت بخواهى میتونى به آن تكیه كنى ، آغوشى كه متعلق به قلبى بزرگ است كه تا همیشه میتونى به پاسخش براى زمانى كه صدایش میكنى مطم‍‍‍ین باشى ،‌ من به صاحب این قلب بزرگ میگم بابا . . . دوستت دارم تا همیشه قهرمان .

آغوشى هست كه هنوز مثل آن روز اول آمدنم به من حس امنیت میدهد ، به من میگوید كسى هست كه تو تا هر وقت بخواهى میتونى به آن تكیه كنى ، آغوشى كه متعلق به قلبى بزرگ است كه تا همیشه میتونى به پاسخش براى زمانى كه صدایش میكنى مطم‍‍‍ین باشى ،‌ من به صاحب این قلب بزرگ میگم بابا . . . دوستت دارم تا همیشه قهرمان .

۱۹:۴۷ ۹۵/۰۹/۱۱
ممنونم از لطف شما عزیز
۲۰:۴۴ ۹۵/۰۹/۱۱
عالی
۱۵:۴۸ ۹۵/۰۹/۱۲
مرسی .