در حال بارگذاری
بالا
۱۱۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۱۶ ۹۴/۱۰/۲۹
مولانا اومده کامنت :-D

مولانا اومده کامنت :-D

۰۹:۱۶ ۹۴/۱۰/۲۹
باران که شدى مپرس ، این خانه کیست سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست باران که شدى، پیاله ها را نشمار جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست باران ! تو که از پیش خدا مى آیی توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست... بر درگه او چونکه بیفتند به خاک شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست با سوره ى دل ، اگر خدارا خواندى حمد و فلق و نعره ى مستانه یکیست این بى خردان،خویش ، خدا مى دانند اینجا سند و قصه و افسانه یکیست از قدرت حق ، هرچه گرفتند به کار در خلقت حق، رستم و موریانه یکیست گر درک کنى خودت خدا را بینى درکش نکنى، کعبه و بتخانه یکیست ...