در حال بارگذاری
بالا
۱۹۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۲۴ ۹۵/۱۰/۴
در شماره 341 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
#دکترعلی #شاه حسینی در این شماره از #کلینیک #ثروت‌آفرینی به شما می‌آموزد که : در جلسات و اتاق فکرهایمان نپرسیم که چگونه از رقیبمان پیشی بگیریم، بلکه بپرسیم چطور می‌توانیم بیشترین سهم# بازار را داشته باشیم؟ یا چطورمی‌توانیم مشتری‌های جدید پیدا کنیم و آن‌ها را به‌سمت خودمان سوق دهیم؟
#مجله #موفقیت

در شماره 341 #مجله #موفقیت خواهید خواند : #دکترعلی #شاه حسینی در این شماره از #کلینیک #ثروت‌آفرینی به شما می‌آموزد که : در جلسات و اتاق فکرهایمان نپرسیم که چگونه از رقیبمان پیشی بگیریم، بلکه بپرسیم چطور می‌توانیم بیشترین سهم# بازار را داشته باشیم؟ یا چطورمی‌توانیم مشتری‌های جدید پیدا کنیم و آن‌ها را به‌سمت خودمان سوق دهیم؟ #مجله #موفقیت