در حال بارگذاری
بالا
۲۸۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۵۹ ۹۴/۰۹/۱۸
!!!...خــــــــدایا...!!!

!!!!....من میگــــذرم ….!!!!

!!!!!.....اما تــــــو نگذر.....!!!!!

!!!!!!.......ازکســــی که......!!!!! 

!!!!!!!..این بغـــــــــض رابه من هدیه داد..!!!!!!

!!!...خــــــــدایا...!!! !!!!....من میگــــذرم ….!!!! !!!!!.....اما تــــــو نگذر.....!!!!! !!!!!!.......ازکســــی که......!!!!! !!!!!!!..این بغـــــــــض رابه من هدیه داد..!!!!!!

۲۱:۳۸ ۹۴/۱۰/۱۷
اما تو نگذر خدا