در حال بارگذاری
بالا
۱۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۴۴ ۹۷/۱۲/۲۲
چنان زندگی را سخت گرفته ایم گویی سال ها قرار است باشیم!
کاش یاد بگیریم، رها کنیم، بگذریم ...
گاهی باید رفت...
دل به ساحل نبندیم، باید تن به آب زد .
ما به آرزوهایمان یک رسیدن بدهکاریم .
زندگی کوتاه است! ...
شاید ...فرصتی نیست تا عکسی شویم! یادگاری بر روی طاقچه ای که هر روز گردگیریمان کنند! ...
پس در لحظه زندگی کنید و سپاسگذار داشته هایتان باشید .

چنان زندگی را سخت گرفته ایم گویی سال ها قرار است باشیم! کاش یاد بگیریم، رها کنیم، بگذریم ... گاهی باید رفت... دل به ساحل نبندیم، باید تن به آب زد . ما به آرزوهایمان یک رسیدن بدهکاریم . زندگی کوتاه است! ... شاید ...فرصتی نیست تا عکسی شویم! یادگاری بر روی طاقچه ای که هر روز گردگیریمان کنند! ... پس در لحظه زندگی کنید و سپاسگذار داشته هایتان باشید .

۱۱:۵۵ ۹۷/۱۲/۲۲
بی بلا
۲۲:۰۵ ۹۷/۱۲/۲۲
کاش یاد بگیریم