در حال بارگذاری
بالا
۲۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۱۱ ۹۶/۱۰/۲۴
چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ۹۷

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ۹۷

۱۳:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
www.conferenceyab.ir/20036