در حال بارگذاری
بالا
۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۳۲ ۹۶/۱۰/۲۴

هرگز پلے را ڪہ از روے ان عبور میڪنے خراب نڪن...
حتے اگر دیگر مسیرت بہ آنجا نمیخورد.
در زندگے از اینڪہ چقدر مجبور مے شوے از روے پل هاے قدیمے عبور ڪنے 
تعجب خواهے ڪرد.

‎‌‌‎‌‎‌‌‎‌‌

هرگز پلے را ڪہ از روے ان عبور میڪنے خراب نڪن... حتے اگر دیگر مسیرت بہ آنجا نمیخورد. در زندگے از اینڪہ چقدر مجبور مے شوے از روے پل هاے قدیمے عبور ڪنے تعجب خواهے ڪرد. ‎‌‌‎‌‎‌‌‎‌‌

۲۱:۳۷ ۹۶/۱۰/۲۴
زیباست
۲۳:۳۶ ۹۶/۱۰/۲۴
الهـی ؛ گفتم : ز پا افتاده ام ، گفتی : بلندت می کنم ! گفتم : نظر بر من نما ، گفتی : نگاهت می کنم ! گفتم : بهشتم می بری؟ گفتی : ضمانت می کنم ! گفتم : که ادعونی بگم ؟ گفتی : اجابت می کنم ! گفتم : که من شرمنده ام ، گفتی : که پاکت می کنم ! گفتم : که یارم می شوی ؟ گفتی : رفاقت می کنم ! گفتم : ندارم توشه ای ، گفتی : عطایت می کنم ! گفتم : دردمندم خــدا ، گفتی : مداوایت کنم ! گفتم : پناهی نی مرا ، گفتی : پناهت می دهم. خدایا‌_شکرت...شبتون ماه