در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۴۰ ۹۷/۰۴/۱۹
موسوی  نماینده جهاد دانشگاهی کشور ، با اشاره به تأثیر مثبت افزایش دانش و مهارت ناشی از آموزش  ، گفت : راه اندازی هسته کارآفرینی برای ایجاد اشتغال باید در هر محله ی تهران به صورت جداگانه اجرا شود و با تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در بانوان سرپرست خانوار  زمینه ساز ورود آنها به جامعه شد، تا با کسب درآمد از مهارت هایشان  به اشتغال پایدار برسند.

موسوی نماینده جهاد دانشگاهی کشور ، با اشاره به تأثیر مثبت افزایش دانش و مهارت ناشی از آموزش ، گفت : راه اندازی هسته کارآفرینی برای ایجاد اشتغال باید در هر محله ی تهران به صورت جداگانه اجرا شود و با تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در بانوان سرپرست خانوار زمینه ساز ورود آنها به جامعه شد، تا با کسب درآمد از مهارت هایشان به اشتغال پایدار برسند.