در حال بارگذاری
بالا
۲۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۲۳ ۹۶/۰۱/۱
فکر کنم روحانی از زیر دیوار مخروبه ای رد شده چیزی به سرش خورده دائم سؤال های بی ربط طرح میکنه که کسی سؤال نکرده بعد از موضع حق بجانب با طلبکاری جواب خودشو میده#برجام ارث پدری

فکر کنم روحانی از زیر دیوار مخروبه ای رد شده چیزی به سرش خورده دائم سؤال های بی ربط طرح میکنه که کسی سؤال نکرده بعد از موضع حق بجانب با طلبکاری جواب خودشو میده#برجام ارث پدری