در حال بارگذاری
بالا
۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۳۷ ۹۷/۰۷/۴
می روم از رفتن من شاد باش
از عذاب دیدنم آزاد باش

گرچه تو تنهاتر از من میشوی
آرزو دارم شبی عاشق شوی
 
آرزو دارم بفهمی درد را
تلخی برخوردهای سرد را

می روم از رفتن من شاد باش از عذاب دیدنم آزاد باش گرچه تو تنهاتر از من میشوی آرزو دارم شبی عاشق شوی آرزو دارم بفهمی درد را تلخی برخوردهای سرد را

۲۲:۴۶ ۹۷/۰۷/۴
لایک..
۲۲:۴۸ ۹۷/۰۷/۴
ممنون
۰۶:۴۷ ۹۷/۰۷/۵
@fan_fan_
۰۶:۴۸ ۹۷/۰۷/۵
خوبی کجایی دیوانه
۰۶:۴۸ ۹۷/۰۷/۵
بلی ؟
۰۶:۵۰ ۹۷/۰۷/۵
خوفی
۰۶:۵۰ ۹۷/۰۷/۵
رع مرص
۰۶:۵۱ ۹۷/۰۷/۵
دستم بهت نرسه ها
۰۶:۵۲ ۹۷/۰۷/۵
برسع :| مگ من چیکا کردم :/
۰۶:۵۴ ۹۷/۰۷/۵
کجایی اصلا خبرت نیست
۰۶:۵۵ ۹۷/۰۷/۵
من هستم همیشع =\
۰۶:۵۶ ۹۷/۰۷/۵
من چراا نمیبینم