در حال بارگذاری
بالا
۱۹۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۲۳ ۹۵/۰۴/۱۶
من یہ حزب اللهے و ٺو هم ڪ بچہ مذهبے

جورِ همدیگر شویم بہ بہ عجب آینده اے

من یہ حزب اللهے و ٺو هم ڪ بچہ مذهبے جورِ همدیگر شویم بہ بہ عجب آینده اے