در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۲۱ ۹۷/۱۲/۱۶
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی: گرانی کاغذ؛ غولی پیش روی ناشران/ تولید کاغذ به صفر رسید
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با بیان اینکه تولید داخلی کاغذ نزدیک به صفر رسیده است، گرانی کاغذ را اصل ترین مشکل پیش روی ناشران دانست
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7115

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی: گرانی کاغذ؛ غولی پیش روی ناشران/ تولید کاغذ به صفر رسید رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با بیان اینکه تولید داخلی کاغذ نزدیک به صفر رسیده است، گرانی کاغذ را اصل ترین مشکل پیش روی ناشران دانست ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7115