در حال بارگذاری
بالا
۱۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۲۱ ۹۶/۰۹/۱۶
ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﮔﻠﯿﻢ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ
ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ
ﺍﻣﺎ . . 
ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺯ ﻭﺳﻌﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﺰﺩﻧﺪ

ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﮔﻠﯿﻢ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻫﺎﻥ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎ . . ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺯ ﻭﺳﻌﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﺰﺩﻧﺪ

۱۸:۲۶ ۹۶/۰۹/۱۶
سلام.. آرزو تنها چیزیه که به اون نخواهیم رسید -_- لایک
۱۸:۳۰ ۹۶/۰۹/۱۶
آرزو هیچ ... ب هدفامم نمیرسم من
۱۸:۴۸ ۹۶/۰۹/۱۶
خب همون آرزو و هدف تقریبا یکین..