در حال بارگذاری
بالا
۶۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۴:۳۶ ۹۵/۰۶/۱۰
یه فرد بیدار هس؟؟

یه فرد بیدار هس؟؟

۰۷:۲۱ ۹۵/۰۶/۱۰
این چیه
ya3
۰۸:۰۰ ۹۵/۰۶/۱۰
الان خوابیدی☺
ya3
۰۸:۰۱ ۹۵/۰۶/۱۰
سلام خوبی شما چه خبر؟کجایی شما ؟؟؟
۰۸:۲۸ ۹۵/۰۶/۱۰
خورده و خوابیده
ya3
۰۸:۳۱ ۹۵/۰۶/۱۰
اره معلوم ☺
ya3
۰۸:۳۳ ۹۵/۰۶/۱۰
آمدم دعواتون کنم .... نباید بهم یک سر بزنید من خواهر بزرگتر باید بیام.
۰۸:۳۶ ۹۵/۰۶/۱۰
شما كورد هستی یاس؟
ya3
۰۸:۳۷ ۹۵/۰۶/۱۰
بله ؟؟؟
ya3
۰۸:۳۸ ۹۵/۰۶/۱۰
ببخشید شما؟
۰۸:۴۵ ۹۵/۰۶/۱۰
من اندی هستم.شما؟میگم كورد زبانید
۰۸:۵۲ ۹۵/۰۶/۱۰
من كورد كرمانشاه.خوشبختم.میشه منو دنبال كنی
۱۲:۲۷ ۹۵/۰۶/۱۰
من بدبخت بیچاره آشم کجا بود...نیمرو خواریم ما
ya3
۱۴:۲۵ ۹۵/۰۶/۱۰
سلام خوبی جیگل
ya3
۱۴:۲۶ ۹۵/۰۶/۱۰
کجایی چه خبر