در حال بارگذاری
بالا
۷۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۰۶ ۹۶/۰۲/۲۱
#ناهارمهمان سرای امام هشتم...جای عزیزدلم خالی

#ناهارمهمان سرای امام هشتم...جای عزیزدلم خالی

۱۴:۱۸ ۹۶/۰۲/۲۱
دلتنگ نباشی
۱۴:۱۹ ۹۶/۰۲/۲۱
هستم:-(
۱۷:۱۰ ۹۶/۰۲/۲۱
دلشاد شی ان شاءالله
۰۱:۰۵ ۹۶/۰۲/۲۸
✨من به رئیسی رای میدهم چون:✨ 1- نیامد بلکه اورا آوردند (تشنه قدرت نیست...) 2- بالاترین مقام دنیایی خود را ، خادمی استان امام هشتم میداند وبس (خادم امام هشتم ، خادم خوبی است برای مردم ...) 3- رئیسی بریز و بپاشی نیست (سری به ستاد های او بزنید ...) 4- همه اقشار جامعه با اینکه زیاد او را نمیشناسند ولی عاشقش شده اند (سفرهای استانی او را ببینید ...) 5_ درد مستاجر جماعت را فهمیده(صراحتا گفت باید سالانه یک میلیون مسکن بسازیم...) 6- مجتهد است (به فکر بهشت و جهنم مردم است ...) 7- سالها بازرس کل کشور بوده است (دزدان ومفسدان بیت المال را خوب میشناسد...) 8- همه علما بصورت قاطع از اوحمایت کرده اند (اصلح جامع است...) 9- اخلاق مدار است .(عدم ورود به مباحث غیر اخلاقی در مناظرات....) 10- پاکدست است ...(همینکه مخالفان اوچیزی برای روکردن ندارند ...) 11- خود را فراجناحی میداند (مردم از دعواهای سیاسی خسته شده اند ...) 12- خود را سرباز رهبر میداند (اهل حرف زدن نیست ، حرف از رهبر وعمل از او) 13- طعم فقرومحرومیت را چشیده است (مبارزه جدی با فقر ...) 14- فرد قاطعی است .(اخراج تعداد زیادی قاضی فاسد از دستگاه قضایی...) 15_با محرومیت واقعا مبارزه میکند(پول آستان قدس را از کارخانه ها و پاساژها بیرون کشیده و به جایش داروهای تحریم شده را میسازد
۲۲:۰۰ ۹۶/۰۲/۳۰
حخخخخ منم موخوام
۲۲:۰۰ ۹۶/۰۲/۳۰
چطوری حاجی؟
۲۲:۰۰ ۹۶/۰۲/۳۰
داغون
۲۲:۰۲ ۹۶/۰۲/۳۰
یه حرم بیاهم سلامی به امام رضابده هم منوببین دلمون تنگ شده
۰۳:۱۳ ۹۶/۰۲/۳۱
چشم حتما