در حال بارگذاری
بالا
۱۲۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۵۳ ۹۳/۰۹/۱۲
من چیکار کنم؟

من چیکار کنم؟

۲۰:۵۵ ۹۳/۰۹/۱۲
هاع؟!
۲۰:۵۵ ۹۳/۰۹/۱۲
استراحت كن
۲۰:۵۶ ۹۳/۰۹/۱۲
خو من یکی رو دوست ذارم...
۲۰:۵۷ ۹۳/۰۹/۱۲
کی رو؟!!
۲۱:۰۰ ۹۳/۰۹/۱۲
ی آقایی
۲۱:۰۳ ۹۳/۰۹/۱۲
خب حالا میخوای چیکارکنی؟!!
۲۱:۰۳ ۹۳/۰۹/۱۲
من میشناسمش^_^
۲۱:۰۶ ۹۳/۰۹/۱۲
هیچی..دو ساله منتظر
۲۱:۱۲ ۹۳/۰۹/۱۲
چه باحال
۲۱:۱۲ ۹۳/۰۹/۱۲
دعاکن اگه صلاحه بهش برسى...اگرنه خدا مهرش رو از دلت بیرون کنه...
۲۱:۱۴ ۹۳/۰۹/۱۲
اره راست میگه همه چیرو بسپار به خدا ...وقتی ایمان داری بهترینو برات میزاره...
۲۱:۲۵ ۹۳/۰۹/۱۲
خو دعا کردم..مهرش نمیره
۲۱:۲۶ ۹۳/۰۹/۱۲
خودشم نمیاد
۲۱:۲۶ ۹۳/۰۹/۱۲
بابا فیلمتون کرده!!