در حال بارگذاری
بالا
۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۳۸ ۹۶/۰۹/۱۶
دردها را عشــــــــق درمان میکند/
گــــرچه درد عشق بیدرمان بود/

عشق باشد مـــرد را سامان و سَر/
خود اگـرچه بیــــسر و سامان بود

دردها را عشــــــــق درمان میکند/ گــــرچه درد عشق بیدرمان بود/ عشق باشد مـــرد را سامان و سَر/ خود اگـرچه بیــــسر و سامان بود