در حال بارگذاری
بالا
۲۲۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۱۴ ۹۵/۱۰/۱۸
در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
#دکتر #احمد #حلت در #راه سوم این شماره از مجله موفقیت از #جاده موفقیت گفته است: « یادمان باشد چیزی به نام موفقیت سریع و کپسولی نداریم. اگر کسی می‌گوید این حرف را قبول ندارد و برای اثبات ادعای خود چندین آدم موفق یک‌شبه‌ای را مثال می‌زند، ادعایش را جدی نگیرید و به این بیندیشید اگر غیر از این بود، هیچ آرزویی روی زمین نمی‌ماند و این همه انسان عاشق خوشبختی با حسرت و نداری از دنیا نمی‌رفتند».
#مجله #موفقیت

در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند : #دکتر #احمد #حلت در #راه سوم این شماره از مجله موفقیت از #جاده موفقیت گفته است: « یادمان باشد چیزی به نام موفقیت سریع و کپسولی نداریم. اگر کسی می‌گوید این حرف را قبول ندارد و برای اثبات ادعای خود چندین آدم موفق یک‌شبه‌ای را مثال می‌زند، ادعایش را جدی نگیرید و به این بیندیشید اگر غیر از این بود، هیچ آرزویی روی زمین نمی‌ماند و این همه انسان عاشق خوشبختی با حسرت و نداری از دنیا نمی‌رفتند». #مجله #موفقیت