در حال بارگذاری
بالا
۲۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۱۰ ۹۶/۰۴/۵
دوره آموزش زبان نشانه گذاری ابر متن ، یعنی HTML از سایت وب سیتی به پایان رسید و این دوره به صورت فیلم و کاملاً رایگان است و برای یادگیری آن می تواند به سایت Web30ty.com مراجعه کنید . 

برای آن دسته از کسانی با HTML آشنایی ندارند باید بگم از این زبان نشانه گذاری برای طراحی سایت استفاده می شود .

دوره آموزش زبان نشانه گذاری ابر متن ، یعنی HTML از سایت وب سیتی به پایان رسید و این دوره به صورت فیلم و کاملاً رایگان است و برای یادگیری آن می تواند به سایت Web30ty.com مراجعه کنید . برای آن دسته از کسانی با HTML آشنایی ندارند باید بگم از این زبان نشانه گذاری برای طراحی سایت استفاده می شود .