در حال بارگذاری
بالا
۲۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۱۶ ۹۷/۰۴/۲۰
حل آسیب های  اجتماعی نیازمند یک خیزش عمومی، نه به مثابه ی یک مطالبه سیاسی بلکه به شکل یک مطالبه ی اجتماعی و فرهنگی می باشد .

حل آسیب های اجتماعی نیازمند یک خیزش عمومی، نه به مثابه ی یک مطالبه سیاسی بلکه به شکل یک مطالبه ی اجتماعی و فرهنگی می باشد .