در حال بارگذاری
بالا
۱۴۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۴۷ ۹۵/۰۳/۱۴
مهم نیست
عمر کوتاه باشد یا بلند .
مهم  . . .
مهم نفسهایی ست که 
بی تو بلند و 
با تو کوتاه کشیده میشود.

مهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلند . مهم  . . . مهم نفسهایی ست که بی تو بلند و با تو کوتاه کشیده میشود.