در حال بارگذاری
بالا
۱۵۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۳۸ ۹۴/۱۰/۱۶
اههههه یک ساعته دارم ب دختر خاله کسمخم ریاضی یاد میدم هرچی میگم میگه هاااااننن اههه نوکنترول●︿●∪ˍ∪✌

اههههه یک ساعته دارم ب دختر خاله کسمخم ریاضی یاد میدم هرچی میگم میگه هاااااننن اههه نوکنترول●︿●∪ˍ∪✌

۲۲:۴۱ ۹۴/۱۰/۱۶
خخخخخخخخخخ
۲۲:۴۲ ۹۴/۱۰/۱۶
نخند جر خوردم
۲۲:۴۳ ۹۴/۱۰/۱۶
بازم خخخخخخخخخخخخخخخ
۲۲:۴۴ ۹۴/۱۰/۱۶
عبضی●︿●✌
۲۲:۴۷ ۹۴/۱۰/۱۶
برو خانم معلم درستو بده ی وقت نچایی هلو اینجا چیکار داری
۲۲:۴۸ ۹۴/۱۰/۱۶
:|حوصلم سر رفت گفتم ی انشاع کسشعری بنویسه تا من بیام:|
۲۲:۵۰ ۹۴/۱۰/۱۶
خخخخ حالا کی امتحان داره
۲۲:۵۲ ۹۴/۱۰/۱۶
خخخخخخخخخخخخخخخخخ دقیقا
۲۲:۵۲ ۹۴/۱۰/۱۶
امتحانو ک من دارم اون املاع داره عبضی رومخه دکترو میگه با کدوم د بنویسممم:|||||
۲۲:۵۴ ۹۴/۱۰/۱۶
اجازه خانم معلم تو که گفتی ریاضی نشونش میدم
۲۲:۵۷ ۹۴/۱۰/۱۶
اونو بش گفتم با هزاران هزار بد بختی
۲۲:۵۹ ۹۴/۱۰/۱۶
در نا امیدی بسی امید است بازم بزور شاید بتونی نشونش بدی فقط ی وقت صدایی در نیاری
۲۳:۰۲ ۹۴/۱۰/۱۶
چند بار بلند داد زدم کسخل بفهم مامانم شنید دوساعته داره نسیهتم میکنه
۲۳:۰۳ ۹۴/۱۰/۱۶
بیااااااام برات چرا داد میزنی