در حال بارگذاری
بالا
۱۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۴۷ ۹۶/۰۸/۲۳
چاهست و راه و دیده‌ی بینا و آفتاب/ تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش / چندین چراغ دارد و بیراه می‌رود / بگذار تا بیفتد و بیند سزای خوایش // البته شهید مطهری میفرماید نه نگذار بیافتد تا نبیند سزای خویش

چاهست و راه و دیده‌ی بینا و آفتاب/ تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش / چندین چراغ دارد و بیراه می‌رود / بگذار تا بیفتد و بیند سزای خوایش // البته شهید مطهری میفرماید نه نگذار بیافتد تا نبیند سزای خویش

۲۱:۱۶ ۹۶/۰۸/۲۳
سلام شب تون بخیر و نیکی
۲۱:۳۸ ۹۶/۰۸/۲۳
سلام، عمرتون به خیر
۲۳:۰۲ ۹۶/۰۸/۲۳
علیک سلام حضرات عزت آقا و داریوش خان / عاقبت بخیر بشید الهی